The ticket will be available purchasing into 4 channels as follows
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เวลาเปิด - ปิด
สิ่งอำนวยความสะดวก
ความช่วยเหลือพิเศษ
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สำหรับคนไทย

สำหรับคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง โดยสามารถแสดงบัตรประชาชนได้ที่ทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
สำหรับคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
For Thai People

สำหรับคนไทย

สำหรับคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง โดยสามารถแสดงบัตรประชาชนได้ที่ทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
สำหรับคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ค่าบัตรเข้าชม 500 บาทสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บัตรสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์ผ้า ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง กรณีที่ต้องการ Audio Guide สำหรับฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีนกลาง และไทย ซึ่งสามารถเช่าในราคา 200 บาท ที่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์
For Thai People
For Thai People
คุณสามารถซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังรวมทั้งวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ห้องจำหน่ายภายในพระบรมมหาราชวัง หรือคุณสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ในที่นี้

การแต่งกาย

กรุณาแต่งกายให้สุภาพเมื่อเข้าไปในบริเวณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งทางพระบรมมหาราชวังมีการตรวจการแต่งกายของผู้เข้าชมอย่างเคร่งครัด ดังนั้นขอให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้สวมใส่เครื่องแต่งกาย 
ดังนี้
เสื้อแขนกุด
เสื้อกั๊ก
เสื้อสั้น หรือ รัดรูป
ผ้าคลุมไหล่ทับเสื้อไม่มีแขน
กางเกงเเบบบาง
กางเกงขาสั้น
กางเกงที่ฉีกขาด
กางเกงรัดรูป
กางเกงสำหรับจักรยาน
กระโปรงสั้น
เสื้อแขนกุด
1 / 9
เสื้อกั๊ก
2 / 9
เสื้อสั้น
3 / 9
เสื้อรัดรูป
4 / 9
กางเกงขาสั้น
5 / 9
กางเกงที่ฉีกขาด
6 / 9
กางเกงรัดรูป
7 / 9
กางเกงสำหรับจักรยาน
8 / 9
กระโปรงสั้น
9 / 9

พื้นที่ควบคุม

ห้ามนำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขึ้นบินเหนือบริเวณพระบรมมหาราชวัง

พื้นที่ควบคุม

ห้ามนำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขึ้นบินเหนือบริเวณพระบรมมหาราชวัง

ประกาศ

สำนักพระราชวัง ได้เก็บสิ่งของที่นักท่องเที่ยวทำหล่นไว้ภายใน พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และยังไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของมาติดต่อขอรับคืน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๖ รวม จำนวน ๒๐๔ รายการ ท่านสามารถนำหลักฐานมาแสดงตนเป็นเจ้าของ
และขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๗๐, ๒๑๗๑ และ ๒๑๕๗ระเบียบส่วนราชการในพระองค์
ว่าด้วยการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และเขตพระราชฐานต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ในการถ่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และภาพนิ่ง พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลาเปิด - ปิด

เวลาเปิดเข้าชม

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

สถานที่ตั้ง

ถนนหน้าพระลาน, เขตพระนคร ( รัตนโกสินทร์ )

การจำหน่ายบัตร (เฉพาะชาวต่างชาติ)

เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
บัตรราคา 500 บาท
สามารถซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ผ่านช่องทางออนไลน์ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ก่อนวันเข้าชม
สิ่งอำนวยความสะดวก

จุดประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้

ห้องสุขา
และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็กทารก

ท่านสามารถใช้บริการห้องสุขาและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็กทารก ตามจุดต่างๆ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เครื่องแปลภาษา

สำหรับฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีนกลาง และไทย ซึ่งสามารถเช่าในราคา 200 บาท ที่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์
ความช่วยเหลือพิเศษ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน ทางพระบรมมหาราชวังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ดังนี้

รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ทางพระบรมมหาราชวังมีบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งสามารถติดต่อขอรับบริการได้บริเวณทางเข้า

ห้องสุขาสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ห้องสุขาสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กทารก โดยผู้เข้าชมสามารถสังเกตเครื่องหมายตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังและจากแผนที่
คำถามที่พบบ่อย
ฉันสามารถซื้อบัตรเข้าชมผ่านช่องทางใดได้บ้าง
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือซื้อบัตรเข้าชมที่ห้องจำหน่ายบัตรภายในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ณ วันที่เข้าชม
ฉันสามารถซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าได้กี่วัน
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ท่านสามารถทำการซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าได้สูงสุดไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันเข้าชม
เด็กต้องเสียค่าเข้าชมหรือไม่
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 120 cm ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม
ฉันสามารถขอคืนบัตรเข้าชมได้หรือไม่
เมื่อซื้อบัตรเข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์แล้วจะไม่สามารถ ขอเงินคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นท่านควรอ่านเงื่อนไขในการซื้อบัตรอย่างละเอียดก่อนทำการซื้อบัตร
ฉันสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ช่วงเวลาใดบ้าง
ท่านสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 - 15:30 ทุกวัน
ฉันสามารถเช่ายืมบริการ Audio Guide สำหรับฟังการบรรยายหรือไม่
ท่านสามารถเช่ายืม Audio Guide ส่วนบุคคลได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 200 บาท สำหรับภาษาที่ใช้บรรยายนั้น ประกอบไปด้วย 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนกลาง ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน และภาษาไทย โดยท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรเครดิตในการเช่ายืมด้วย